TKO SU SOROPTIMISTICE?

"Mi smo svjetska udruga zaposlenih žena koje dobrotvornim projektima unapređuju ljudska prava i položaj žena"

MI SMO GLOBALNI GLAS ZA ŽENE


KAKO DJELUJU I ŠTO RADE?

Svake godine, Soroptimistice osmišljavaju, financiraju i provode tisuće projekata koji pomažu ženama i djevojkama u njihovim sredinama. Koliko se potrebe žena diljem svijeta razlikuju toliko se i razlikuju projekti koji se provode.

više..

  Važan pokazatelj stanja u svijetu uvijek su bila ženska prava, unatoč kojima se i dalje borimo u svim područjima života; kulturi, politici i gospodarstvu, ali i svakodnevno u privatnom životu. Danas se nalazimo pred dvadesetom obljetnicom postojanja kluba Soroptimist International Zagreb koji je, tijekom svojeg djelovanja, pomogao brojnim ženama na putu njihova obrazovanja, aii  i stjecanja adekvatnih uvjeta življenja te poticao na toleranciju i suživot u vremenima u kojima je oboje bilo izrazito ugroženo. Vodstvo kluba i dalje će poticati na suzbijanje nasilja, promovirati prava žena i isticati, i pomagati izvrsne mlade žene, na njihovom putu ostvarenja vlastitih ambicija. Razdoblje od 2016. do 2018. godine donosi nam priliku za rezimiranje dosad napravljenog te definiranja novih, odnosno daljnjih koraka. Poticat ćemo raznolikost i zajedništvo, dvije kategorije ključne za vrijeme u kojem živimo. Štitit ćemo ugrožene skupine, motivirati ih na razvijanje samostalnosti te ih uključiti u projekte od kojih će napredovati. Kao i dosad, uložit ćemo vlastite napore i sposobnosti kako bismo postigle ostvarenje zacrtanih ciljevaza naredne dvije godine.  
Privilegija je i čast dobiti vodstvo unutar globalne organizacije stručnih i obrazovanih te uvijek motiviranih žena, koje žele sudjelovati u poboljšanju civilnog društva, kako u svojim lokalnim zajednicama, tako i u onim međunarodnim. Na ovome, svima, velika hvala.
Ana Mušćet, Predsjednica
2016. – 2018.

Women´s rights have always been an important indicator of the state of the world.Indeed, they are getting improved, but still, we struggle in all fragments of life: culture, politics, economy and daily private life as well.
Nowadays, we are facing the 20th anniversary of the Soroptimist International Club Zagrebwhich, during its activitiesthrough years, helped many women to get their education or acquire adequate living conditions, and encouraged tolerance and co-existence in a moment when both were extremely vulnerable.
The management team of the Club will continue topromote women's rights and their position, tohelp outstanding young women on their way to achieve their ambitions, and to encourage the prevention of violence.
The period in-between 2016 and 2018 will bring us the opportunity to summarize what has been done, and to define new or additional steps. We will encourage diversity and unity: two key categories for the time in which we live. We will protect vulnerable groups, motivate them to develop independence and include them in projects that will thrive. As until now, we will puteffort and our abilities in order to achieve the realization of the goals set for the next two years.
It is a privilege and honour to have an opportunity to lead a part of the global organization of professional, very well educated and always motivated women, who want to participate in the improvement of civil society in their local communities, as well as in international ones.
Hereby, I would like to thank each one of you,
Ana Mušćet, the President
2016 - 2018

NAŠE STIPENDISTICE 2018/2019

2018-2019. godine

Ana Čižmek,

studentica glazbe (klasična gitara) aplicirala za stipendiju SIE SCHOLARSHIPS  za nastavak obrazovanja na Institutu za Muzičke znanosti 'Luigi Boccherini'  u Lucci, Italija.

2018-2019. godine

Tena Karavidović,

dipl. arheologinja , dobila stipendiju Fonda Nizozemske unije za stipendiranje žena iz Istočne Europe WEFEE (Women Education Fund Eastern Europe) za profesionalnu edukaciju i istraživački rad pri Textile Research Centre u Leidenu, Nizozemska

 NAŠE STIPENDISTICE 2017/2018

2017.-2018. godine:

Helga Korbar,
studentica glazbe dobila stipendiju Fonda Nizozemskeuniije za stipendiranje žena iz Istočne Europe WEFEE (Women Education Fund Estern Europe) za nastavak obrazovanja na Conservatorium van Amstardam.

2017.-2018. godine:

Ana Horvat,
studentica arhiekture dobila stipendiju 
SIE SCHOLARSHIPS  za nastavak obrazovanja u Ghentu, Belgija.

ACTION FUND 2018.-2019
APLICIRANJE S PROJEKTOM ZA BESKUĆNICE  " OSNAŽENA BUDUĆNOST"/" EMPOWERED FUTURE"

Za ovu Soroptimističnu godinu, klub Zagreb odlučio je pomoći grupi žena koje svakodnevno susreću s  nesigurnošću i stigmom i moraju se boriti za svoj život, kao dio beskućnićke zajednice. Za žene bez krova nad glavom, postoji nekoliko izazova: one su same i nisu zaštićene, neke od njih su samohrani roditelji i imaju problema s opskrbljivanjem svoje djece hranom i odjećom, kao i mogućnošću da ostanu bez doma. Klubu Zagreb u ovom su se projektu pridružile udruga "Dom nade" i "Martinov plašt" prva socijalna zadruga u Hrvatskoj, preko  mentorice Dubravke Jedijut Roca. Osim socio-psiholoških radionica u sklopu projekta planira se organizirati prostor za beskućnice, u kojem će moći dobiti okrijepu, gdje će se moći odmoriti, oprati svoje rublje i okupati. Članice Kluba su u sklopu projekta donirale udruzi "Dom nade" posuđe i kućanske potrepštine.

 

Predaja donacije "Domu nade", siječanj 2019.

ACTION FUND 2017.-2017.
REALIZIRAN PROGRAM "TKANJEM DO SAMOPOUZDANJA"

"Tkanjem do samopouzdanja" projekt je obrazovnog, ali i psihološkog karaktera, namijenjen mladim ženama iz Udruge Ozana, radi poboljšanje života osoba s invaliditetom i njihovih obitelji.
Tkanje je odabrano kao medij za razvijanje samopouzdanja i dostizanja višeg potencijala, ali kroz zabavu i učenje.
Mentorica projekta je Miroslava Margetić, učiteljica tkanja, koja u Ozani djeluje već više godina.
Terapija tkanjem prepoznata je od strane udruge kao uspješna, a na projektu smo surađivali s partnerima Gomitolo Rosa iz Italije i Međunarodnim ženskim klubom Zagreb.

PROSLAVA 20.OBLJETNICE KLUBA

Od 16.-18. lipnja 2017. Soroptimist internacional klub Zagreb proslavlja svoju 20. obljetnicu postojanja.


SLIKE S PROSLAVE OBLJETNICE

 SVEČANOST

VEČERA S UZVANICIMA

POSJET NACIOINALNOM PARKU PLITVICE

RAZGLED ZAGREBA

 

 

„Mi smo svjetska udruga zaposlenih žena koje dobrotvornim projektima unapređuju ljudska prava i položaj žena„

MI SMO GLOBALNI GLAS ZA ŽENE


KAKO DJELUJU I ŠTO RADE?

Svake godine, Soroptimistice osmišljavaju, financiraju i provode tisuće projekata koji pomažu ženama i djevojkama u njihovim sredinama. Koliko se potrebe žena diljem svijeta razlikuju toliko se i razlikuju projekti koji se provode.

Soroptimisttice rade na pet ključnih područja značajnih za žene i djevojke:
Obrazovanje
Izgradnja i renoviranje škola, pomoć u nabavi školskog pribora, razvoj kurikuluma, stipendije i mentorstva, nastavak školovanje za žene migrante, pravno opismenjavanje žena, lobiranje za jednakost u obrazovanju ...
Ekonomsko osnaživanje
osposobljavanje u struci, osposobljavanje za vođenje poslova, osposobljavanje za vođenje poljoprivrednih domaćinstava, pomoć pri dobivanju kredita, pomoć u brizi za djecu za tražiteljice posla, lobiranje za jednakost u zapošljavanju ...
Uklanjanje nasilja nad ženama
izgradnja skloništa, izgradnja zaštićenih sudnica, savjetodavne usluge, pomoć žrtvama nasilja, borba protiv trgovine ljudima, lobiranje za eliminaciju nasilja nad ženama ...
Zdravlje
izgradnja i obnova bolnica, pružanje medicinske pomoći, obuka medicinskih sestara / primalja, testovi / projekcije i obrazovanja o reproduktivnom zdravlju i pravima žena da odlučuju, lobiranje za bolju zdravstvenu skrb ...

Održivi razvoj
izgradnja i obnova sanitarija, inicijative za održivu poljoprivredu, gospodarenje otpadom, zelene inicijative, lobiranje za održivost okoliša ...

KAKO SU ORGANIZIRANE?

Soroptimist International  ja najveća svjetska dobrotvorna organizacija zaposlenih žena sa oko 80.000 članica prisutnih u 110 različitih zemalja!
Soroptimistice djeluju u klubovima s najmanje 15 članova. Trenutno ima 1255 soroptimističkih klubova u Europi, na Bliskom Istoku i Africi sa oko 35.000 članica koje djeluju u 64 zemlje.
Kad u pojedinoj zemlji ima više od 7 klubova i najmanje150 članova osniva se unija. Trenutno postoje 24 unije diljem Europe, Bliskog Istokai Afrike.
Pojedinačni klubovi i unije tvore federaciju. Osim europske postoje još 3 federacije.
1928. – 1930. Osnovane su Američka (SI/A) i Europska federacija (SI/E)
1934. Utemeljena je Federacija Velike Britanije i Irske (SI/GBI)
1978. Utemeljena je  Federacija jugozapadnog Pacifika(SI/SWP)

POVIJEST

Organizacija je utemeljena 1921. u Oaklandu u Kaliforniji, a naziv je dobila od latinskih riječi „soror“ i „optima“ čiji je smisao: „najbolje za žene“ (doslovno = „najbolja sestra").
Prvi europski klub utemeljila je u Parizu 1924 godine  dr. Suzanne Noël, plastična kirurginja koja je 1930. osnovala i Europsku federaciju klubova SI.
1923. – 1924. Prvi klubovi u Europi osnivaju se u Londonu i Parizu
1928. – 1930. Osnovane su Američka (SI/A) i Europska federacija (SI/E)
1934. Utemeljena je Federacija Velike Britanije i Irske (SI/GBI)
1978. Utemeljena je Pacifička federacija (SI/SWP)
1997. U Zagrebu je osnovan prvi hrvatski soroptimistički klub -Klub Zagreb
2007. U Zagrebu je osnovan Soroptimist International klub Zagreb Centar

Kao nevladina udruga (NGO) sa savjetodavnim statusom pri organizaciji Ujedinjenih naroda (OUN) predstavnice Soroptimist International imaju izravan pristup i jedan glas u središtima OUN-a u New Yorku, Ženevi, Beču, Rimu, Nairobiju i Parizu.

Dvanaest zapovijedi savršenim soroptimisticama
1. Osnovat će veliki klub da stvore uglednu zajednicu.
2. Nove će članice pozivati pravično i promišljeno.
3. Njegovat će duh jedinstva, međusobno i pojedinačno.
4. Na sastanke će dolaziti redovito i na vrijeme.
5. Izbjegavat će isprazan govor kako bi bolje iskoristile vrijeme.
6. Svaku će sestru prihvatiti s ljubavlju i radošću.
7. Kad god zatreba, savjetovat će se sa ženama koje vrijedno rade.
8. Pozivat će gošće iz drugih zemalja kako bi ih bolje upoznale i više cijenile.
9. Izlazit će im ususret ljupko i s puno pažnje.
10. Uzvratit će gostoprimstvo nakon svakog putovanja.
11. Što god radile, težit će ostvarenju dobra na načelima soroptimizma.
12. Za mir u svijetu podnijet će najveće žrtve.

Dr. Suzanne Noël
Utemeljiteljica i predsjednica Europske federacije
Počasna predsjednica Kluba Pariz

 

 

 

2013-2017

 • Posjet Margaret Mitchell, članice SI kluba iz Melbourna, Australija,
 • Sudjelovanje članice Kluba na Training seminaru za članice klubova iz Istočne Europe u Luevenu, Belgija,
 • Izmjene Statuta kluba u skladu sa Zakonom o udrugama,
 • Donacija Društvu za osobe s invaliditetom "Zvjezdice" iz Gunje,
 • Donacija knjiga knjižnici OŠ Dragalić, poklon Knjižnice "Krvavi most" iz Zagreba,
 • Gostovanje književnika Mire Gavrana u OŠ Dragalić,
 • Organizacija međunarodne izložbe dječjih likovnih radova na temu vode i kruha - u OŠ Dragalić- zajednički projekt s SI klubom St.Petersburg
 • Donacija tekstilnih potrepština bivše članice Klubu. Donacija dodjeljena Centru mladih Ribnjak-radionici scenskih lutaka i Tekstilno tehnološkom fakultetu u Zagrebu,
 • Sudjelovanje članica Kluba na sastanku guvernerki u Copenhagenu i Sofiji,
 • Klub posjetila Tonny Filedt Kok, članica SIE zadužena za osnivanje novih klubova,
 • Sudjelovanje u zajedničkom projektu  sa SI klubom St.Petersburg-kalendar kruha,
 • Posjet s Katarie Vasilevske, članice novog kluba SI Struga (Makedonija) i dogovor oko suradnje.

 

2008-2012

 • Pomoć ženskoj udruzi "Tara", Ličko Petrovo Selo, u sudjelovanju na izložbi "Žene u umjetnosti", Bari, Italija, te prodaji njihovih domaćih proizvoda
 • Novčana pomoć učenici srednje škole iz Ličkog Petrovog sela
 • Povezivanje sa SI-klubom iz Guildford-a, Velika Britanija
 • Daljnja suradnja s Osnovnom školom u Dragaliću; doniranje knjiga školskoj knjižnici
 • Povezivanje sa SI-klubom iz Plovdiv-a, Bugarska
 • Održavanje stalne veze sa SI-klubovima iz Maribora i Ptuja, Slovenija
 • Sudjelovanje u proslavama klubova u Mariboru, Guildfordu i Ptuju
 • Sudjelovanje na seminarima "Spajanje projekata klubova" i "Priručnik za Soroptimistice u Istočnoj Europi", Budimpešta, Mađarska
 • Pomoć kandidatkinjama pri apliciranju za stipendije koje dodjeljuje Nizozemska unija (WEFFE-Women Education Fund Eastern Europe)  i SI Europe
 • Sudjelovanje na konferenciji SI-klubova u Belgiji
 • Doniranje hrane i higijenskih potrepština dječjim domovima u Zagrebu i Laduču
 • Pomoć u organizaciji i doniranju glasovira Glazbenoj školi u Jelsi
 • Dodijela  stipendije za školovanje djevojčica i djevojaka lošeg materijalnog stanja
 • Sudjelovanje u obilježavanju Svjetskog dana vode u Krapini
 • Materijalna pomoć obiteljima s malim primanjima iz Lepoglave i Vukovara
 • Ugošćivanje članica SI-kluba iz Guildford-a, Velika Britanija
 • Poklon SOS Dječjem selu Lekenik-izvedba dječje opere „Mačak u čizmama“
 • PROSLAVA 15. OBLJETNICE KLUBA

 

2001-2007

 • Donacija knjiga udruzi studenata s tjelesnim oštećenjima „Korak“, Zagreb,
 • Prikupljanje sredstava za razminiranje puta do škole u Ličkom Osiku u suradnji sa Zagrebačkom filharmonijom, Hrvatskom radio-televizijom i HCR-om,
 • Povezivanje sa SI-klubom u Copenhagen-u, Danska i odlazak u posjet,
 • Dodjela stipendije SI-kluba iz Mainza-a studentici iz Dragalića,
 • Jednokratna pomoć studentima violine,
 • Pomoć u organizaciji rada ženske udruge "Trobojnica-tkanica" iz Dragalića,
 • Nastavak suradnje sa školom u Dragaliću pri proslavama dana škole i doniranje knjiga za školsku knjižnicu,
 • Sudjelovanje na konferenciji SI-klubova u Grčkoj i Francuskoj,
 • Darivanje Doma za djecu Zagreb,
 • Donacija higijenskih potrepština,odjeće, crtaćeg pribora Centru Stančić,
 • Predstavljanje i prodaja "Peace Doll  na SI kongresu u Beču, slanje lutkica u Nizozemsku,
 • Sudjelovanje na Trainig seminaru u Ptuju,
 • Ugošćivanje članica SI-kluba iz Copenhagena, Danska,
 • Održavanje redovitih kontakata sa SI-klubovima iz Ljubljane, Maribora i Ptuja, Slovenija,
 • Stipendiranje školovanja i boravka u inozemstvu studentica violončela, dizajna i novinarstva,
 • Donacija 4 invalidskih kolica Caritasovom Domu za stare i nemoćne u Vrbovcu - donacija SI kluba Glostrup iz Danske- donaciju predala Birgit Mortensen
 • PROSLAVA 10.OBLJETNICE KLUBA

 

1997-2002

 • 15.ožujka 1997. - inauguracija/utemeljenje kluba,
 • Pomoć Autonomnoj ženskoj kući, Zagreb,
 • Stipendiranje djevojčice - žrtve rata,
 • Pokretanje suradnje sa slavonskim selom Dragalić,
 • Nabava nožnih proteza za dvije žene iz Dalmatinske Zagore - žrtve mina, (suradnja sa SI-klubom iz Mainza i Solingena),
 • Pomoć članici kluba za bolničke troškove,
 • Darivanje vrijedne zbirke knjiga knjižnici Memorijalnog muzeja I.G.Kovačić u Lukovdolu,
 • Dobrotvorna predstava Vlaste Knezović "Jezičina", Kazalište Gavella,
 • Kupnja didaktičkih igračaka za udrugu PUŽ, koja pomaže djeci s posebnim potrebama,
 • Stipendiranje dviju djevojčica u suradnji sa SI-klubovima iz Mainz-a, Austrija i Ålesunda, Norveška,
 • Povezivanje sa SI-klubom iz Nürnberg-a, Njemačka,
 • Povezivanje sa SI-klubom iz Würzburg-a, Njemačka,
 • Sudjelovanje na tematskim skupovima SI-klubova s područja Alpe-Jadran u Veldenu, Austrija; Mariboru, Slovenija i Klagenfurt-u, Austrija,
 • Sudjelovanje na susretu SI-mediteranskih klubova u Sirmione-u, Italija, i nevladinih organizacija iz sredozemnih zemalja u Strasbourgu, Francuska,
 • Sudjelovanje na proslavama obljetnica klubova u Ljubljani i Mariboru, Slovenija, te Trstu, Italija i Mainzu, Njemačka,
 • PROSLAVA 5. OBLJETNICE SI-KLUBA - ZAGREB


2015. Posjet Udruzi za djecu s intelektualnim poteškoćama  "Zvjezdice" iz Gunje /11.04.2015.

2014. Posjet  književnika Mire Gavrana OŠ Dragalić /

2010. Donacija klavira OŠ Jelsa/21.06.2010.

2000. Donacija knjiga Memorijalnom centru Lukovdol/20.05.2000.

 

 

 

Rosa Rogina                       Lovorka Holjevac                  Nora Turato


Darija Komendanović            Sanja Kuzmanović               Zvjezdana Dičko


Nikolina Peterlik                 Zlata Mück                          Martina Majdandžić i Đurđica Šćurec

OUR FELLOWSHIP HOLDERS
In the course of 20 years (1997 – 2017) our club secured fellowship fees and short-term financial help to thirteen candidates. Further thirteen candidates got their fellowship from the SIE fund, Dr. Susanne Noël's fund and the Dutch WEFEE fund (Women Educatio Fund Eastern Europe).

DOBITNICI/CE STIPENDIJA KOJE JE DODIJELIO SI KLUB ZAGREB

2010. godine: Martina Majdandžić i Đurđica Šćurec, djevojke koje s u živjele u Domu za djecu Zagreb, a nakon završene srednje škole uspješno su se upisale na studij i žive u stambenoj zajednici na Borovju. Dodijeljena im pomoć za daljnje školovanje,

2008. godine: Bosiljka Studen, učenica iz Ličkog Petrovog sela. Dodijeljena joj je jednogodišnja stipendija za pohađanje gimnazije u Zagrebu

2007. godine: Martina Majdančić, štićenica Doma za djecu Zagreb. Dodijeljena su joj sredstva za učenje engleskog jezika,

2006. godine: Zlata Mück iz Zagreba. U suradnji s SI Unijom Norveške osiguran joj je boravak u Norveškoj tijekom ljeta,

2005. godine: Sandra Desenčić sa Brača, studentica na PMF-u. Dodijeljena joj je jednogodišnja stipendija advokatske kancelarije Laste Pavić Orešković ,

2005. godine: Kora Pavelić iz Varaždina, studentica solo pjevanja u klasi Dunje Vejzović U Stuttgartu. Dodijeljena joj je jednokratna pomoć,

2004. godine: Dodijeljena jednokratna pomoć studentu Kresimiru Pavloviću i violinisti Ivanu Škreblinu,

2002.- 2004. godine: Nikolina Peterlik iz sela Gorice kraj Dragalića, studentica teologije. Klub joj je dodijelio stipendiju raspoređenu u mjesečne rate za studiranje na Teološkom fakultetu u Zagrebu. SI Klub iz Mainza donirao joj jejednokratnu pomoć za učenje njemačkoig jezika,

2002.-2004. godine: Darija Komendanović iz Aljmaša, učenica Škole za medicinske sestre. Klub je dodijelio stipendiju za školovanje raspoređenu u mjesečne rate kao i smještaj u učeničkom domu u Zagrebu. Dodijeljena joj je i jednokratna pomoć, poklon SI Kluba iz Ålesunda, Norveška. SI Klub Zagreb joj je financirao i avionsku kartu za Ålesund 2003. gdje je stažirala u Gradskoj općoj bolnici,

2002.-2003. godine: Zvjezdana Dičko, učenica osnovne škole iz sela Medari kraj Dragalića, čiji je otac poginuo u ratu , oboljela od celijakije. Klub joj je osigurao godišnju stipendiju raspoređenu u mjesečne rate, obitelji su darovani frižider i perilica rublja. Donirana joj je i jednokratna pomoć, poklon SI Kluba iz Ålesunda,

2002.-2003. godine: Jelena Umičević iz Siska, učenica čiji su roditelji smrtno stradali od mina. Dodijeljena joj je godišnja potpora za školovanje u Zagrebu raspoređena u mjesečne rate, kao i jednokratna donacija, poklon SI Kluba Stafford .

 

DOBITNICE STIPENDIJA KOJE JE DODIJELIO SI INTERNATIONAL OF EUROPE

2018.-2019. godine:Tena Karavidović, dipl. arheologinja , dobila stipendiju Fonda Nizozemske unije za stipendiranje žena iz Istočne Europe WEFEE (Women Education Fund Eastern Europe) za profesionalnu edukaciju i istraživački rad pri Textile Research Centre u Leidenu, Nizozemska

2017.-2018. godine: Ana Horvat, studentica arhiekture dobila stipendiju SIE SCHOLARSHIPS  za nastavak obrazovanja u Ghentu, Belgija.

2017.-2018. godine: Helga Korbar, studentica glazbe dobila stipendiju Fonda Nizozemske unije za stipendiranje žena iz Istočne Europe WEFEE (Women Education Fund Estern Europe) za nastavak obrazovanja

2014.-2015. godine: Rosa Rogina dipl.arh. dobila stipendiju za nastavak obrazovanja na Royal College of Art, School of Architecture, London, UK,

2011-2012. godine: Fond Nizozemske unije za stipendiranje žena iz Istočne Europe WEFEE (Women Education Fund Estern Europe) dodijelio stipendiju Lovorki Holjevac, studentici glazbe za studij na Royal Conservatory u Hagu.

2010.-2011. godine: Sanda Smuđ Orehovec, facijalna kirurginja dobila stipendiju Dr. Susanne Noël, za nastavak obrazovanja u plastičnoj kirurgiji. Bila na specijalizaciji u Oslu,

2010.-2011. godine: Fond Nizozemske unije za stipendiranje žena iz Istočne Europe WEFEE (Women Education Fund Estern Europe) dodijelio stipendiju Nori Turato, studentici dizajna za nastavak studija na Geritt Rietveld Acadeamie u Amsterdamu,

2006.-2007. godine: Fond Nizozemske unije za stipendiranje žena iz Istočne Europe WEFEE (Women Education Fund Estern Europe) dodijelio stipendiju Sanji Kuzmanović studentici dizajna za nastavak studija na Geritt Rietveld Acadeamie u Amsterdamu,

2005.-2006. godine: Tri članice Kluba dobile stipendiju za učenje stranih jezika,

2005.-2006. godine: Jerina Lokmer, studentica violončela dobila stipendiju za nastavak studija na Muzičk akademiji u Sarajevu,

2002.-2003. godine: Ana Marija Doležal, znanstvenica,  dobila stipendiju za postdiplomski studij u Njemačkoj (Kaiserslautern).

2001.-2002. godine: Fond Nizozemske unije za stipendiranje žena iz Istočne Europe WEFEE (Women Education Fund Estern Europe) dodijelio stipendiju studentici Gioi Ani Ulrich za studij danskog  jezika na Odsjeku za nizozemski jezik i književnost Sveučilišta u Amsterdamu.

1997.-1998.godine: Nada Zgrabljić, dobila stipendiju za završetak doktorata od  SI  Europe.