„Mi smo svjetska udruga zaposlenih žena koje dobrotvornim projektima unapređuju ljudska prava i položaj žena„

MI SMO GLOBALNI GLAS ZA ŽENE


KAKO DJELUJU I ŠTO RADE?

Svake godine, Soroptimistice osmišljavaju, financiraju i provode tisuće projekata koji pomažu ženama i djevojkama u njihovim sredinama. Koliko se potrebe žena diljem svijeta razlikuju toliko se i razlikuju projekti koji se provode.

Soroptimisttice rade na pet ključnih područja značajnih za žene i djevojke:
Obrazovanje
Izgradnja i renoviranje škola, pomoć u nabavi školskog pribora, razvoj kurikuluma, stipendije i mentorstva, nastavak školovanje za žene migrante, pravno opismenjavanje žena, lobiranje za jednakost u obrazovanju ...
Ekonomsko osnaživanje
osposobljavanje u struci, osposobljavanje za vođenje poslova, osposobljavanje za vođenje poljoprivrednih domaćinstava, pomoć pri dobivanju kredita, pomoć u brizi za djecu za tražiteljice posla, lobiranje za jednakost u zapošljavanju ...
Uklanjanje nasilja nad ženama
izgradnja skloništa, izgradnja zaštićenih sudnica, savjetodavne usluge, pomoć žrtvama nasilja, borba protiv trgovine ljudima, lobiranje za eliminaciju nasilja nad ženama ...
Zdravlje
izgradnja i obnova bolnica, pružanje medicinske pomoći, obuka medicinskih sestara / primalja, testovi / projekcije i obrazovanja o reproduktivnom zdravlju i pravima žena da odlučuju, lobiranje za bolju zdravstvenu skrb ...

Održivi razvoj
izgradnja i obnova sanitarija, inicijative za održivu poljoprivredu, gospodarenje otpadom, zelene inicijative, lobiranje za održivost okoliša ...

KAKO SU ORGANIZIRANE?

Soroptimist International  ja najveća svjetska dobrotvorna organizacija zaposlenih žena sa oko 80.000 članica prisutnih u 110 različitih zemalja!
Soroptimistice djeluju u klubovima s najmanje 15 članova. Trenutno ima 1255 soroptimističkih klubova u Europi, na Bliskom Istoku i Africi sa oko 35.000 članica koje djeluju u 64 zemlje.
Kad u pojedinoj zemlji ima više od 7 klubova i najmanje150 članova osniva se unija. Trenutno postoje 24 unije diljem Europe, Bliskog Istokai Afrike.
Pojedinačni klubovi i unije tvore federaciju. Osim europske postoje još 3 federacije.
1928. – 1930. Osnovane su Američka (SI/A) i Europska federacija (SI/E)
1934. Utemeljena je Federacija Velike Britanije i Irske (SI/GBI)
1978. Utemeljena je  Federacija jugozapadnog Pacifika(SI/SWP)

POVIJEST

Organizacija je utemeljena 1921. u Oaklandu u Kaliforniji, a naziv je dobila od latinskih riječi „soror“ i „optima“ čiji je smisao: „najbolje za žene“ (doslovno = „najbolja sestra").
Prvi europski klub utemeljila je u Parizu 1924 godine  dr. Suzanne Noël, plastična kirurginja koja je 1930. osnovala i Europsku federaciju klubova SI.
1923. – 1924. Prvi klubovi u Europi osnivaju se u Londonu i Parizu
1928. – 1930. Osnovane su Američka (SI/A) i Europska federacija (SI/E)
1934. Utemeljena je Federacija Velike Britanije i Irske (SI/GBI)
1978. Utemeljena je Pacifička federacija (SI/SWP)
1997. U Zagrebu je osnovan prvi hrvatski soroptimistički klub -Klub Zagreb
2007. U Zagrebu je osnovan Soroptimist International klub Zagreb Centar

Kao nevladina udruga (NGO) sa savjetodavnim statusom pri organizaciji Ujedinjenih naroda (OUN) predstavnice Soroptimist International imaju izravan pristup i jedan glas u središtima OUN-a u New Yorku, Ženevi, Beču, Rimu, Nairobiju i Parizu.

Dvanaest zapovijedi savršenim soroptimisticama
1. Osnovat će veliki klub da stvore uglednu zajednicu.
2. Nove će članice pozivati pravično i promišljeno.
3. Njegovat će duh jedinstva, međusobno i pojedinačno.
4. Na sastanke će dolaziti redovito i na vrijeme.
5. Izbjegavat će isprazan govor kako bi bolje iskoristile vrijeme.
6. Svaku će sestru prihvatiti s ljubavlju i radošću.
7. Kad god zatreba, savjetovat će se sa ženama koje vrijedno rade.
8. Pozivat će gošće iz drugih zemalja kako bi ih bolje upoznale i više cijenile.
9. Izlazit će im ususret ljupko i s puno pažnje.
10. Uzvratit će gostoprimstvo nakon svakog putovanja.
11. Što god radile, težit će ostvarenju dobra na načelima soroptimizma.
12. Za mir u svijetu podnijet će najveće žrtve.

Dr. Suzanne Noël
Utemeljiteljica i predsjednica Europske federacije
Počasna predsjednica Kluba Pariz