Preporodna dvorana palače Narodnog doma, 20.03.2007.

CONCERT GIVEN BY MONIKA LESKOVAR, CELLIST AND  IVANA ŠVARC GRENDA, PIANIST, IN THE NATIONAL HALL, CROATIAN ACADEMY OF ARTS AND SCIENCE, 2007

Proceeds went to the Autonomous Women's House, Zagreb.

Prihod od koncerta namijenjen je Autonomnoj ženskoj kući

Za realizaciju koncerta od srca zahvaljujemo:  Moniki Leskovar i Ivani Švarc-Grenda, HAZU

U realizaciji projekta su pomogli:
Ira Payer iz Studija Cavar/Payer (promo materijal), umjetnički fotografi Tješimir Marić i Ivica Šajnić, vlasnik tiskare Grafika-Grafoprin (T.Marić i I.Šajnić), HRT-EMISIJA ŽIVOT UŽIVO
Projekt je novčanim sredstvima pomogli: Eriksson Nikola Tesla, Podravka, Coca-Cola, T-HT i Pliva.
Projekt su vodile članice Kluba:  Ana Marija Bešker, Mirjana Rakić, Danijela Petrić, Miroslava Margetić, Vesna Kincl Murtić, , Branka Medved Rogina 


Naša poznata glazbenica održala je 20. ožujka 2007., dobrotvorni koncert u korist Autonomne ženske kuće. Koncert se održao u Preporodnoj dvorani palače Narodnog doma na inicijativu i u organizaciji Kluba Soroptimist International Zagreb, u povodu 10. obljetnice postojanja Kluba. Koncertu su nazočili predstavnici diplomatskog zbora,  a počasne gošće su bile Milka Mesić, Dijana Pleština (koja je  bila i donator Kluba), predsjednica Gradske skupštine  Morana Paliković Gruden te zastupnice Hrvatskog sabora.

O umjetnicama:

Monika Leskovar skrenula je na sebe pozornost javnosti 1995., kad je kao trinaestogodišnjakinja postala najmlađa pobjednica Međunarodnog natjecanja »Čajkovski u Japanu. Školovala se u klasi D. Berković-Magdalenić i usavšavala, između ostalih, kod D. Geringasa i M.Rostropoviča. Surađivala je s brojnim istaknutim glazbenicima te nastupala u europskim zemljama, SAD i na Novom Zelandu.
Ivana Švarc-Grenda koncertira od dvanaeste godine. Diplomirala je glasovir u Zagrebu u klasi Z. Bašić. Magistrirala je na Muzičkom konzervatoriju Peabody u Baltimoreu 1996. i usavšavala se u Berlinu i Salzburgu. Težište repertoara joj je na glasovirskoj literaturi 19.stoljeća. Osobitu pozornost posvećuje komornom muziciranju i s Monikom Leskovar surađuje od 1994

 Program koncerta:

C.Ph.E. Bach: Sonata za violu da gambu i čembalo u g-molu
Allegro moderato
Larghetto
Allegro assai
I. Stravinsky: Suite Italienne
Introduzione
Serenata
Aria
Tarantella
Minuetto e Finale
M. de Falla : Suite populaire espagnole
El paño moruno
Nana
Canción
Polo
Asturiana
Jota
F. Chopin : Sonata za violončelo i klavir u g-molu, op.65
Allegro moderato
Scherzo (Allegro con brio)
Largo
Finale-Allegro