TKO SU SOROPTIMISTICE?

"Mi smo svjetska udruga zaposlenih žena koje dobrotvornim projektima unapređuju ljudska prava i položaj žena"

MI SMO GLOBALNI GLAS ZA ŽENE


KAKO DJELUJU I ŠTO RADE?

Svake godine, Soroptimistice osmišljavaju, financiraju i provode tisuće projekata koji pomažu ženama i djevojkama u njihovim sredinama. Koliko se potrebe žena diljem svijeta razlikuju toliko se i razlikuju projekti koji se provode.

više..

  Važan pokazatelj stanja u svijetu uvijek su bila ženska prava, unatoč kojima se i dalje borimo u svim područjima života; kulturi, politici i gospodarstvu, ali i svakodnevno u privatnom životu. Danas se nalazimo pred dvadesetom obljetnicom postojanja kluba Soroptimist International Zagreb koji je, tijekom svojeg djelovanja, pomogao brojnim ženama na putu njihova obrazovanja, aii  i stjecanja adekvatnih uvjeta življenja te poticao na toleranciju i suživot u vremenima u kojima je oboje bilo izrazito ugroženo. Vodstvo kluba i dalje će poticati na suzbijanje nasilja, promovirati prava žena i isticati, i pomagati izvrsne mlade žene, na njihovom putu ostvarenja vlastitih ambicija. Razdoblje od 2016. do 2018. godine donosi nam priliku za rezimiranje dosad napravljenog te definiranja novih, odnosno daljnjih koraka. Poticat ćemo raznolikost i zajedništvo, dvije kategorije ključne za vrijeme u kojem živimo. Štitit ćemo ugrožene skupine, motivirati ih na razvijanje samostalnosti te ih uključiti u projekte od kojih će napredovati. Kao i dosad, uložit ćemo vlastite napore i sposobnosti kako bismo postigle ostvarenje zacrtanih ciljevaza naredne dvije godine.  
Privilegija je i čast dobiti vodstvo unutar globalne organizacije stručnih i obrazovanih te uvijek motiviranih žena, koje žele sudjelovati u poboljšanju civilnog društva, kako u svojim lokalnim zajednicama, tako i u onim međunarodnim. Na ovome, svima, velika hvala.
Ana Mušćet, Predsjednica
2016. – 2018.

Women´s rights have always been an important indicator of the state of the world.Indeed, they are getting improved, but still, we struggle in all fragments of life: culture, politics, economy and daily private life as well.
Nowadays, we are facing the 20th anniversary of the Soroptimist International Club Zagrebwhich, during its activitiesthrough years, helped many women to get their education or acquire adequate living conditions, and encouraged tolerance and co-existence in a moment when both were extremely vulnerable.
The management team of the Club will continue topromote women's rights and their position, tohelp outstanding young women on their way to achieve their ambitions, and to encourage the prevention of violence.
The period in-between 2016 and 2018 will bring us the opportunity to summarize what has been done, and to define new or additional steps. We will encourage diversity and unity: two key categories for the time in which we live. We will protect vulnerable groups, motivate them to develop independence and include them in projects that will thrive. As until now, we will puteffort and our abilities in order to achieve the realization of the goals set for the next two years.
It is a privilege and honour to have an opportunity to lead a part of the global organization of professional, very well educated and always motivated women, who want to participate in the improvement of civil society in their local communities, as well as in international ones.
Hereby, I would like to thank each one of you,
Ana Mušćet, the President
2016 - 2018

NAŠE STIPENDISTICE 2018/2019

2018-2019. godine

Ana Čižmek,

studentica glazbe (klasična gitara) aplicirala za stipendiju SIE SCHOLARSHIPS  za nastavak obrazovanja na Institutu za Muzičke znanosti 'Luigi Boccherini'  u Lucci, Italija.

2018-2019. godine

Tena Karavidović,

dipl. arheologinja , dobila stipendiju Fonda Nizozemske unije za stipendiranje žena iz Istočne Europe WEFEE (Women Education Fund Eastern Europe) za profesionalnu edukaciju i istraživački rad pri Textile Research Centre u Leidenu, Nizozemska

 NAŠE STIPENDISTICE 2017/2018

2017.-2018. godine:

Helga Korbar,
studentica glazbe dobila stipendiju Fonda Nizozemskeuniije za stipendiranje žena iz Istočne Europe WEFEE (Women Education Fund Estern Europe) za nastavak obrazovanja na Conservatorium van Amstardam.

2017.-2018. godine:

Ana Horvat,
studentica arhiekture dobila stipendiju 
SIE SCHOLARSHIPS  za nastavak obrazovanja u Ghentu, Belgija.

ACTION FUND 2018.-2019
APLICIRANJE S PROJEKTOM ZA BESKUĆNICE  " OSNAŽENA BUDUĆNOST"/" EMPOWERED FUTURE"

Za ovu Soroptimističnu godinu, klub Zagreb odlučio je pomoći grupi žena koje svakodnevno susreću s  nesigurnošću i stigmom i moraju se boriti za svoj život, kao dio beskućnićke zajednice. Za žene bez krova nad glavom, postoji nekoliko izazova: one su same i nisu zaštićene, neke od njih su samohrani roditelji i imaju problema s opskrbljivanjem svoje djece hranom i odjećom, kao i mogućnošću da ostanu bez doma. Klubu Zagreb u ovom su se projektu pridružile udruga "Dom nade" i "Martinov plašt" prva socijalna zadruga u Hrvatskoj, preko  mentorice Dubravke Jedijut Roca. Osim socio-psiholoških radionica u sklopu projekta planira se organizirati prostor za beskućnice, u kojem će moći dobiti okrijepu, gdje će se moći odmoriti, oprati svoje rublje i okupati. Članice Kluba su u sklopu projekta donirale udruzi "Dom nade" posuđe i kućanske potrepštine.

 

Predaja donacije "Domu nade", siječanj 2019.

ACTION FUND 2017.-2017.
REALIZIRAN PROGRAM "TKANJEM DO SAMOPOUZDANJA"

"Tkanjem do samopouzdanja" projekt je obrazovnog, ali i psihološkog karaktera, namijenjen mladim ženama iz Udruge Ozana, radi poboljšanje života osoba s invaliditetom i njihovih obitelji.
Tkanje je odabrano kao medij za razvijanje samopouzdanja i dostizanja višeg potencijala, ali kroz zabavu i učenje.
Mentorica projekta je Miroslava Margetić, učiteljica tkanja, koja u Ozani djeluje već više godina.
Terapija tkanjem prepoznata je od strane udruge kao uspješna, a na projektu smo surađivali s partnerima Gomitolo Rosa iz Italije i Međunarodnim ženskim klubom Zagreb.

PROSLAVA 20.OBLJETNICE KLUBA

Od 16.-18. lipnja 2017. Soroptimist internacional klub Zagreb proslavlja svoju 20. obljetnicu postojanja.


SLIKE S PROSLAVE OBLJETNICE

 SVEČANOST

VEČERA S UZVANICIMA

POSJET NACIOINALNOM PARKU PLITVICE

RAZGLED ZAGREBA